O nás

PETTY RACING - reklamná agentúra, vydavateľstvo, organizácia kultúrnych podujatíPetty Racing s.r.o. je vydavateľská, produkčná a mediálna agentúra, založená v roku 1997. 
Od roku 1998 do roku 2008 sme vydávali slovensko-český dvojmesačník Autošport Petty Racing s pôsobnosťou na Slovensku aj v Čechách (Petty Racing Bohemia), od r. 2007 do roku 2011 sme vydávali farebný celoštátny mesačník - magazín Náš hokej. Vydali sme viacero kníh v oblasti motoristického športu (Rally bez hraníc, Rally roku 1, Autokros v našich srdciach, Zlatá kniha evropskeho autokrosu (CZK/ENG), Pretekám, teda som). V roku 2011 sme spracovali a vydali knihu 90 rokov hokeja v Košiciach. Doposiaľ sme vydali 22 neperiodických publikácií (kníh a buletínov), všetky bez akýchkoľvek dotácií z verejných zdrojov. 
Od roku 2011 sme partnerom hokejového klubu HC Košice v mediálnej a vydavateľskej oblasti, obsahovo napĺňame oficiálnu webovú stránku klubu, oficiálny facebook page klubu, mobilnú aplikáciu klubu, twitter a instagram. 
Zorganizovali sme veľa športových a kultúrnych podujatí (hudobných festivalov a divadelných predstavení).
Organizačne, technicky a personálne sa podieľame ako subdodávatelia (réžia, video, zvuk) na podujatiach organizovaných rôznymi promotérmi v košickej Steel aréne (hokej HC Košice, medzinárodný hokej, basketbal Good Angels, Svetová volejbalová séria, Freestyle Motokros, Svet práce a iné).
Od roku 2016 podporujeme ambiciózny motokrosový projekt BANG MX Teamu.
Na tejto webovej stránke vám ponúkame nahliadnutie do reprezentatívneho výberu našej činnosti, základný prehľad, bez snahy o encyklopedické pokrytie celej našej produkcie, či všetkých podporovaných podujatí.