10 2007

Október - November 2007

 

PETTY RACING - reklamná agentúra, vydavateľstvo, organizácia kultúrnych podujatí