December 2007

PETTY RACING - reklamná agentúra, vydavateľstvo, organizácia kultúrnych podujatí