December 2010

PETTY RACING - reklamná agentúra, vydavateľstvo, organizácia kultúrnych podujatí