Máj 2010

PETTY RACING - reklamná agentúra, vydavateľstvo, organizácia kultúrnych podujatíMájové číslo celebruje obhajobu košického titulu, sleduje širšiu nomináciu hokejovej reprezentácie a ponúka stále rubriky s novým obsahom